Tervetuloa Aksulit-verkkokauppaan! Myymme toistaiseksi vain yrityksille ja yhteisöille..

Rekisteriseloste (Henkilöstötietolaki 10§)

Rekisterin pitäjä

Aksulit Oy
Y-tunnus: 1827049-8
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Asko Puoliväli
Puhelin: + 358 (0)40 7401 309
Sähköposti: asko.puolivali@aksulit.com
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
www.aksulit.com

Henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

 • yhteistietojen hallinta
 • asiakkaiden kiinnostustietojen sekä markkinointitarpeiden kartoittaminen.
 • asiakkaiden valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • laskutus, maksujen valvonta ja perintä
 • Aksulit Oy:n tuotteista tiedottaminen

Rekisterin tietosuojasisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

 • nimi ja yhteystiedot esim. (osoitetiedot, matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten
 • tarjoukset, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten edellyttämät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).
 • rekisteriä voidaan täydentää myös tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen myyjiltä

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Sähköinen aineisto

 • käyttäjätunnuksin suojattu tietojärjestelmä palveluntarjoajan suojatussa palvelin-ympäristössä.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

 • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.


Kielto-oikeus

 • Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: info@aksulit.com

5.11.2015